Politika zasebnosti

1. varstvo podatkov na kratko
Splošne informacije
Naslednje informacije zagotavljajo preprost pregled nad tem, kaj se zgodi z vašimi osebnimi podatki, ko obiščete to spletno mesto. Osebni podatki so vsi podatki, na podlagi katerih vas je mogoče osebno identificirati. Za podrobnejše informacije o varstvu podatkov glejte našo izjavo o varstvu podatkov pod tem besedilom.

Zbiranje podatkov na tem spletnem mestu
Kdo je odgovoren za zbiranje podatkov na tem spletnem mestu?

Obdelavo podatkov na tem spletnem mestu izvaja upravljavec spletnega mesta. Njihove kontaktne podatke lahko najdete v odtisu tega spletnega mesta.

Kako zbiramo vaše podatke?
Po eni strani so vaši podatki zbrani, ko nam jih posredujete. To so lahko na primer podatki, ki jih vnesete v kontaktni obrazec.

Druge podatke naši računalniški sistemi zbirajo samodejno ali z vašim soglasjem, ko obiščete spletno mesto. To so predvsem tehnični podatki (npr. vaš spletni brskalnik, operacijski sistem ali čas prikaza strani). Ti podatki se zbirajo samodejno, takoj ko vstopite na to spletno mesto.

Za kaj uporabljamo vaše podatke?
Nekateri podatki se zbirajo za zagotavljanje brezhibnega delovanja spletnega mesta. Drugi podatki se lahko uporabijo za analizo vašega vedenja.

Kakšne pravice imate do svojih podatkov?
Imate pravico, da kadar koli brezplačno prejmete informacije o izvoru, prejemniku in namenu shranjenih osebnih podatkov. Prav tako imate pravico zahtevati popravek ali izbris teh podatkov. Če ste privolili v obdelavo podatkov, lahko to privolitev kadar koli v prihodnosti prekličete. Prav tako imate v določenih okoliščinah pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. Poleg tega imate pravico vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu.

Za to in za druga vprašanja v zvezi z varstvom podatkov se lahko kadar koli obrnete na nas na naslov, ki je naveden v odtisu.

Orodja za analizo in orodja tretjih oseb
Ko obiščete to spletno mesto, lahko statistično analiziramo vaše vedenje pri brskanju. To se izvaja predvsem s piškotki in tako imenovanimi programi za analizo.

Podrobne informacije o teh analitičnih programih najdete v naslednji izjavi o varstvu podatkov.

2 Gostovanje in omrežja za dostavo vsebine (CDN)
Zunanje gostovanje
To spletno mesto gosti zunanji ponudnik storitev (gostitelj). Osebni podatki, zbrani na tem spletnem mestu, so shranjeni na strežnikih ponudnika gostovanja. To lahko med drugim vključuje naslove IP, zahteve za stik, metapodatke in komunikacijske podatke, pogodbene podatke, kontaktne podatke, imena, dostope do spletnega mesta in druge podatke, ustvarjene prek spletnega mesta.

Gostitelj se uporablja za namen izpolnjevanja pogodbe z našimi potencialnimi in obstoječimi strankami (člen 6(1)(b) DSGVO) in v interesu varnega, hitrega in učinkovitega zagotavljanja naše spletne ponudbe s strani profesionalnega ponudnika (člen 6(1)(f) DSGVO).

Naš ponudnik gostovanja bo vaše podatke obdeloval le v obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje njegovih storitvenih obveznosti, in bo upošteval naša navodila v zvezi s temi podatki.

Sklenitev pogodbe o naročeni obdelavi

Da bi zagotovili obdelavo v skladu z varstvom podatkov, smo z našim ponudnikom gostovanja sklenili pogodbo o naročeni obdelavi.

3 Splošne opombe in obvezne informacije
Varstvo podatkov
Upravljavci teh strani zelo resno jemljejo varstvo vaših osebnih podatkov. Z vašimi osebnimi podatki ravnamo zaupno in v skladu z zakonskimi predpisi o varstvu podatkov ter to izjavo o varstvu podatkov.

Ko uporabljate to spletno mesto, se zbirajo različni osebni podatki. Osebni podatki so podatki, na podlagi katerih vas je mogoče osebno identificirati. Ta pravilnik o zasebnosti pojasnjuje, katere podatke zbiramo in kako jih uporabljamo. Pojasnjuje tudi, kako in s kakšnim namenom se to počne.

Opozarjamo, da ima lahko prenos podatkov prek interneta (npr. pri komuniciranju po e-pošti) varnostne vrzeli. Popolna zaščita podatkov pred dostopom tretjih oseb ni mogoča.

Opomba o pristojnem uradu.
Upravljavca podatkov za to spletno mesto najdete tukaj.

Odgovorni organ je fizična ali pravna oseba, ki sama ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov (npr. imen, e-poštnih naslovov in podobno).

Preklic soglasja za obdelavo podatkov
Veliko postopkov obdelave podatkov je mogočih le z vašo izrecno privolitvijo. Svoje soglasje lahko kadar koli prekličete. V ta namen zadostuje neformalna e-poštna komunikacija z nami. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do preklica.

Pravica do ugovora zbiranju podatkov v posebnih primerih in neposrednemu trženju (člen 21 DSGVO)
ČE OBDELAVA PODATKOV TEMELJI NA ČLENU. 6 ABS. 1 LIT. E ALI F DSGVO, IMATE PRAVICO, DA KADAR KOLI UGOVARJATE OBDELAVI SVOJIH OSEBNIH PODATKOV IZ RAZLOGOV, KI IZHAJAJO IZ VAŠEGA POSEBNEGA POLOŽAJA; TO VELJA TUDI ZA PROFILIRANJE NA PODLAGI TEH DOLOČB. USTREZNO PRAVNO PODLAGO, NA KATERI TEMELJI OBDELAVA, NAJDETE V TEJ IZJAVI O VARSTVU PODATKOV. ČE UGOVARJATE, BOMO PRENEHALI OBDELOVATI VAŠE OSEBNE PODATKE, RAZEN ČE LAHKO DOKAŽEMO NUJNE ZAKONITE RAZLOGE ZA OBDELAVO, KI PREVLADAJO NAD VAŠIMI INTERESI, PRAVICAMI IN SVOBOŠČINAMI, ALI ČE JE OBDELAVA NAMENJENA UVELJAVLJANJU, IZVAJANJU ALI OBRAMBI PRAVNIH ZAHTEVKOV (UGOVOR V SKLADU S ČLENOM 21.1 DIREKTIVE DSGVO).

ČE SE VAŠI OSEBNI PODATKI OBDELUJEJO ZA NAMENE NEPOSREDNEGA TRŽENJA, IMATE PRAVICO, DA KADAR KOLI UGOVARJATE OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV V ZVEZI Z VAMI ZA NAMENE TAKEGA TRŽENJA; TO VELJA TUDI ZA PROFILIRANJE, ČE JE POVEZANO S TAKIM NEPOSREDNIM TRŽENJEM. ČE UGOVARJATE, SE VAŠI OSEBNI PODATKI NE BODO VEČ UPORABLJALI ZA NAMENE NEPOSREDNEGA TRŽENJA (UGOVOR V SKLADU S ČLENOM 21(2) NEMŠKEGA ZAKONA O VARSTVU PODATKOV).

Pravica do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu
V primeru kršitve SUVP imajo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, pravico do pritožbe pri nadzornem organu, zlasti v državi članici njihovega običajnega prebivališča, delovnega mesta ali kraja domnevne kršitve. Pravica do pravnega sredstva ne posega v nobeno drugo upravno ali sodno sredstvo.

Pravica do prenosljivosti podatkov
Pravico imate, da podatke, ki jih obdelujemo samodejno na podlagi vaše privolitve ali pri izvajanju pogodbe, posredujemo vam ali tretji osebi v običajni, strojno berljivi obliki. Če zahtevate neposreden prenos podatkov drugemu upravljavcu podatkov, bo to storjeno le, če je to tehnično mogoče.

šifriranje SSL ali TLS
Iz varnostnih razlogov in za zaščito prenosa občutljive vsebine, kot so naročila ali poizvedbe, ki nam jih pošljete kot upravljavec spletnega mesta, to spletno mesto uporablja šifriranje SSL ali TLS. Šifrirano povezavo prepoznate po tem, da se naslovna vrstica brskalnika spremeni iz “http://” v “https://”, in po simbolu ključavnice v vrstici brskalnika.

Če je aktivirano šifriranje SSL ali TLS, tretje osebe ne morejo prebrati podatkov, ki nam jih posredujete.

šifrirane plačilne transakcije na tem spletnem mestu
Če nam morate po sklenitvi pogodbe o stroških posredovati svoje plačilne podatke (npr. številko računa v primeru odobritve direktne obremenitve), so ti podatki potrebni za obdelavo plačila.

Plačilne transakcije z običajnimi plačilnimi sredstvi (Visa/MasterCard, direktna bremenitev) se izvajajo izključno prek šifrirane povezave SSL ali TLS. Šifrirano povezavo prepoznate po tem, da se naslovna vrstica brskalnika spremeni iz “http://” v “https://”, in po simbolu ključavnice v vrstici brskalnika.

S šifrirano komunikacijo plačilnih podatkov, ki nam jih posredujete, tretje osebe ne morejo prebrati.

Informacije, brisanje in popravljanje
V okviru veljavnih zakonskih določb imate pravico, da kadar koli brezplačno prejmete informacije o svojih shranjenih osebnih podatkih, njihovem izvoru in prejemniku ter namenu obdelave podatkov, po potrebi pa tudi pravico do popravka ali izbrisa teh podatkov. Za to in za nadaljnja vprašanja v zvezi z osebnimi podatki se lahko kadar koli obrnete na nas na naslov, ki je naveden v odtisu.

Pravica do omejitve obdelave
Imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. V ta namen se lahko kadar koli obrnete na nas na naslov, naveden v odtisu. Pravica do omejitve obdelave obstaja v naslednjih primerih:

Če izpodbijate točnost svojih osebnih podatkov, ki jih hranimo, običajno potrebujemo čas, da to preverimo. V času trajanja preverjanja imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.
Če je bila obdelava vaših osebnih podatkov nezakonita, lahko namesto izbrisa zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.
Če vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več, vi pa jih potrebujete za uveljavljanje, obrambo ali uveljavljanje pravnih zahtevkov, imate pravico, da namesto izbrisa zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.
Če ste vložili ugovor v skladu s členom 21(1) DSGVO, je treba opraviti usklajevanje vaših in naših interesov. Dokler ni določeno, kateri interesi prevladujejo, imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.
Če ste omejili obdelavo svojih osebnih podatkov, se ti podatki – poleg tega, da se shranijo – lahko obdelujejo samo z vašim soglasjem ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali za zaščito pravic druge fizične ali pravne osebe ali iz razlogov pomembnega javnega interesa Evropske unije ali države članice.

Ugovarjanje marketinškim e-sporočilom
Nasprotujemo uporabi kontaktnih podatkov, objavljenih v okviru obveznosti odtisa, za pošiljanje oglaševalskega in informativnega gradiva, ki ni bilo izrecno zahtevano. Upravljavci strani si izrecno pridržujejo pravico do pravnih ukrepov v primeru nezaželenega pošiljanja oglasnih informacij, npr. z nezaželeno pošto.

4. zbiranje podatkov na tem spletnem mestu
Piškoti
Naše spletne strani uporabljajo tako imenovane “piškotke”. Piškotki so majhne besedilne datoteke in ne povzročajo nobene škode na vaši terminalski napravi. V vaši končni napravi so shranjeni začasno za čas trajanja seje (sejni piškotki) ali trajno (trajni piškotki). Sejni piškotki se samodejno izbrišejo ob koncu vašega obiska. Trajni piškotki ostanejo shranjeni v vaši končni napravi, dokler jih ne izbrišete sami ali dokler jih spletni brskalnik ne izbriše samodejno.

V nekaterih primerih se lahko ob vstopu na naše spletno mesto v vaši končni napravi shranijo tudi piškotki podjetij tretjih oseb (piškotki tretjih oseb). Ti nam ali vam omogočajo uporabo določenih storitev podjetja tretje osebe (npr. piškotki za obdelavo plačilnih storitev).

Piškotki imajo različne funkcije. Številni piškotki so tehnično potrebni, saj nekatere funkcije spletnega mesta brez njih ne bi delovale (npr. funkcija nakupovalne košarice ali prikaz videoposnetkov). Drugi piškotki se uporabljajo za ocenjevanje vedenja uporabnikov ali prikazovanje oglaševanja.

Piškotki, ki so potrebni za izvajanje postopka elektronske komunikacije (nujni piškotki) ali za zagotavljanje določenih funkcij, ki jih želite (funkcionalni piškotki, npr. za funkcijo nakupovalne košarice), ali za optimizacijo spletnega mesta (npr. piškotki za merjenje obiskanosti spletnega mesta), se shranijo na podlagi člena 6(1)(f) DSGVO, razen če je navedena druga pravna podlaga. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes za shranjevanje piškotkov za tehnično brezhibno in optimizirano zagotavljanje svojih storitev. Če je bilo zahtevano soglasje za shranjevanje piškotkov, shranjevanje zadevnih piškotkov temelji izključno na tem soglasju (člen 6(1)(a) DSGVO); soglasje lahko kadar koli prekličete.

Svoj brskalnik lahko nastavite tako, da ste obveščeni o namestitvi piškotkov in jih dovolite le v posameznih primerih, izključite sprejemanje piškotkov za določene primere ali na splošno in aktivirate samodejno brisanje piškotkov ob zaprtju brskalnika. Če onemogočite piškotke, je lahko delovanje tega spletnega mesta omejeno.

Če piškotke uporabljajo podjetja tretjih oseb ali za namene analize, vas bomo o tem posebej obvestili v okviru te izjave o varstvu podatkov in vas po potrebi prosili za soglasje.

Datoteke dnevnika strežnika
Ponudnik strani samodejno zbira in shranjuje informacije v tako imenovanih strežniških dnevniških datotekah, ki nam jih vaš brskalnik samodejno posreduje. To so

vrsto in različico brskalnika.
Uporabljeni operacijski sistem
URL preusmerjevalca
Ime gostitelja računalnika, do katerega dostopate
Čas strežniške zahteve
Naslov IP
Ti podatki niso združeni z drugimi viri podatkov.

Zbiranje teh podatkov temelji na členu 6(1)(f) DSGVO. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes za tehnično brezhibno predstavitev in optimizacijo svojega spletnega mesta, za kar je treba beležiti dnevniške datoteke strežnika.

Kontaktni obrazec
Če nam pošljete poizvedbe prek kontaktnega obrazca, bomo vaše podatke iz obrazca za poizvedbe, vključno s kontaktnimi podatki, ki ste jih tam navedli, shranili za namen obdelave poizvedbe in v primeru nadaljnjih vprašanj. Teh podatkov ne posredujemo brez vaše privolitve.

Obdelava teh podatkov temelji na členu 6(1)(b) DSGVO, če je vaša zahteva povezana z izvajanjem pogodbe ali je potrebna za izvajanje predpogodbenih ukrepov. V vseh drugih primerih obdelava temelji na našem zakonitem interesu za učinkovito obdelavo poizvedb, naslovljenih na nas (člen 6(1)(f) DSGVO), ali na vaši privolitvi (člen 6(1)(a) DSGVO), če ste jo zahtevali.

Podatki, ki jih vnesete v kontaktni obrazec, ostanejo pri nas, dokler ne zahtevate njihovega izbrisa, dokler ne prekličete soglasja za njihovo shranjevanje ali dokler namen shranjevanja podatkov ni več aktualen (npr. ko končamo z obdelavo vaše poizvedbe). Obvezne pravne določbe – zlasti obdobja hrambe – ostanejo nespremenjene.

Povpraševanje po e-pošti, telefonu ali faksu
Če nas kontaktirate po e-pošti, telefonu ali faksu, bomo vašo poizvedbo, vključno z vsemi osebnimi podatki, ki izhajajo iz nje (ime, poizvedba), shranili in obdelali za namen obdelave vaše zahteve. Teh podatkov ne posredujemo brez vaše privolitve.

Obdelava teh podatkov temelji na členu 6(1)(b) DSGVO, če je vaša zahteva povezana z izvajanjem pogodbe ali je potrebna za izvajanje predpogodbenih ukrepov. V vseh drugih primerih obdelava temelji na našem zakonitem interesu za učinkovito obdelavo poizvedb, naslovljenih na nas (člen 6(1)(f) DSGVO), ali na vaši privolitvi (člen 6(1)(a) DSGVO), če je bila zahtevana.

Podatki, ki nam jih pošljete prek zahtevkov za stik, ostanejo pri nas, dokler ne zahtevate njihovega izbrisa, dokler ne prekličemo vašega soglasja za njihovo shranjevanje ali dokler namen shranjevanja podatkov ni več aktualen (npr. po obdelavi vašega zahtevka). Obvezne pravne določbe – zlasti zakonsko določena obdobja hrambe – ostanejo nespremenjene.

Registracija na tem spletnem mestu
Za uporabo dodatnih funkcij na tem spletnem mestu se lahko registrirate. Podatke, ki jih vnesete v ta namen, uporabljamo samo za uporabo določene ponudbe ali storitve, za katero ste se registrirali. Obvezne podatke, ki se zahtevajo ob registraciji, je treba navesti v celoti. V nasprotnem primeru bomo registracijo zavrnili.

V primeru pomembnih sprememb, npr. obsega ponudbe ali tehnično potrebnih sprememb, vas bomo o tem obvestili z e-poštnim naslovom, ki ste ga navedli ob registraciji.

Podatki, vneseni ob registraciji, se obdelujejo za namen izvajanja uporabniškega razmerja, vzpostavljenega z registracijo, in po potrebi za sklepanje nadaljnjih pogodb (člen 6(1)(b) DSGVO).

Podatke, zbrane med registracijo, bomo hranili, dokler boste registrirani na tem spletnem mestu, nato pa jih bomo izbrisali. Zakonsko določena obdobja hrambe ostanejo nespremenjena.

5 Družbeni mediji
Vtičniki družabnih medijev s Shariffom
Na tem spletnem mestu se uporabljajo vtičniki družbenih medijev (npr. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Vtičnike lahko običajno prepoznate po ustreznih logotipih družabnih omrežij. Da bi zagotovili varstvo podatkov na tem spletnem mestu, te vtičnike uporabljamo samo v povezavi s tako imenovano rešitvijo “Shariff”. Ta aplikacija preprečuje, da bi vtičniki, vgrajeni na tem spletnem mestu, ob prvem vstopu na stran posredovali podatke zadevnemu ponudniku.

Neposredna povezava s strežnikom ponudnika se vzpostavi šele, ko aktivirate ustrezen vtičnik s klikom na pripadajoči gumb (soglasje). Takoj ko vtičnik aktivirate, zadevni ponudnik prejme informacije o tem, da ste obiskali to spletno mesto z vašim naslovom IP. Če ste hkrati prijavljeni v svoj račun družabnega omrežja (npr. Facebook), lahko zadevni ponudnik vaš obisk tega spletnega mesta pripiše vašemu uporabniškemu računu.

Vklop vtičnika pomeni privolitev v smislu člena 6(1)(a) DSGVO. To soglasje lahko kadar koli prekličete z učinkom za prihodnost.

Vtičniki za Facebook (gumb “Všeč mi je” in gumb “Deli”)
V to spletno mesto so vključeni vtičniki družabnega omrežja Facebook. Ponudnik te storitve je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska. Po navedbah Facebooka se zbrani podatki prenašajo tudi v ZDA in druge tretje države.

Vtičnike Facebook lahko prepoznate po logotipu Facebook ali gumbu “Všeč mi je” na tem spletnem mestu. Pregled vtičnikov za Facebook najdete tukaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Ko obiščete to spletno mesto, se prek vtičnika vzpostavi neposredna povezava med vašim brskalnikom in Facebookovim strežnikom. Na ta način Facebook prejme informacije o tem, da ste obiskali to spletno mesto z vašim naslovom IP. Če kliknete gumb “Všeč mi je” na Facebooku, ko ste prijavljeni v svoj račun na Facebooku, lahko vsebino tega spletnega mesta povežete s svojim profilom na Facebooku. To Facebooku omogoča, da vaš obisk tega spletnega mesta poveže z vašim uporabniškim računom. Poudarjamo, da kot ponudniki strani ne poznamo vsebine prenesenih podatkov in njihove uporabe s strani Facebooka. Več informacij o tem najdete v Facebookovem pravilniku o zasebnosti na naslovu: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Če ne želite, da lahko Facebook vaš obisk tega spletnega mesta poveže z vašim uporabniškim računom na Facebooku, se odjavite iz svojega uporabniškega računa na Facebooku.

Uporaba Facebookovih vtičnikov temelji na členu 6(1)(f) DSGVO. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes, da zagotovi čim večjo prepoznavnost v družbenih medijih. Če je bila zahtevana ustrezna privolitev, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 6(1)(a) DSGVO; privolitev je mogoče kadar koli preklicati.

Vtičnik za Instagram
Funkcije storitve Instagram so vključene v to spletno mesto. Te funkcije zagotavlja družba Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, ZDA.

Če ste prijavljeni v svoj račun Instagram, lahko vsebino s tega spletnega mesta povežete s svojim profilom Instagram tako, da kliknete gumb Instagram. Tako lahko Instagram vaš obisk tega spletnega mesta poveže z vašim uporabniškim računom. Poudarjamo, da kot ponudniki strani ne poznamo vsebine prenesenih podatkov in njihove uporabe s strani Instagrama.

Shranjevanje in analiza podatkov temeljita na členu 6(1)(f) DSGVO. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes, da zagotovi čim večjo prepoznavnost v družbenih medijih. Če je bila zahtevana ustrezna privolitev, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 6(1)(a) DSGVO; privolitev je mogoče kadar koli preklicati.

Več informacij je na voljo v politiki zasebnosti Instagrama: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Vtičnik Pinterest
Na tem spletnem mestu uporabljamo vtičnike družabnega omrežja Pinterest, ki ga upravlja družba Pinterest Inc, 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, ZDA (“Pinterest”).

Ko prikličete stran s takim vtičnikom, brskalnik vzpostavi neposredno povezavo s Pinterestovimi strežniki. Vtičnik posreduje podatke o registraciji v Pinterestov strežnik v ZDA. Ti dnevniški podatki lahko vsebujejo vaš IP-naslov, naslov obiskanih spletnih mest, ki vsebujejo tudi funkcije Pinterest, vrsto in nastavitve vašega brskalnika, datum in čas zahteve, način uporabe storitve Pinterest in piškotkov.

Shranjevanje in analiza podatkov temeljita na členu 6(1)(f) DSGVO. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes, da zagotovi čim večjo prepoznavnost v družbenih medijih. Če je bila zahtevana ustrezna privolitev, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 6(1)(a) DSGVO; privolitev je mogoče kadar koli preklicati.

Več informacij o namenu, obsegu in nadaljnji obdelavi ter uporabi podatkov s strani družbe Pinterest, pa tudi o vaših pravicah v zvezi s tem in možnostih za zaščito zasebnosti najdete v Pinterestovih informacijah o varstvu podatkov: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

6. orodja za analitiko in oglaševanje
Google Analytics
To spletno mesto uporablja funkcije storitve spletne analitike Google Analytics. Ponudnik je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Analytics uporablja tako imenovane “piškotke”. To so besedilne datoteke, ki so shranjene v vašem računalniku in omogočajo analizo vaše uporabe spletnega mesta. Informacije o vaši uporabi tega spletnega mesta, ki jih ustvari piškotek, se običajno prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in se tam shranijo.

Shranjevanje piškotkov Google Analytics in uporaba tega orodja za analizo temeljita na členu 6(1)(f) DSGVO. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes za analizo vedenja uporabnikov, da bi optimiziral svoje spletno mesto in oglaševanje. Če je bilo zahtevano ustrezno soglasje (npr. soglasje za shranjevanje piškotkov), se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 6(1)(a) DSGVO; soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

anonimizacija IP

Na tem spletnem mestu smo aktivirali funkcijo anonimizacije IP. To pomeni, da Google vaš naslov IP skrajša v državah članicah Evropske unije ali drugih državah pogodbenicah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, preden ga pošlje v Združene države Amerike. Le v izjemnih primerih se celoten naslov IP pošlje na Googlov strežnik v ZDA in se tam skrajša. Google bo v imenu upravljavca tega spletnega mesta te podatke uporabil za ocenjevanje vaše uporabe spletnega mesta, pripravo poročil o dejavnostih na spletnem mestu za upravljavca spletnega mesta in zagotavljanje drugih storitev, povezanih z dejavnostmi na spletnem mestu in uporabo interneta, upravljavcu spletnega mesta. Naslov IP, ki ga vaš brskalnik posreduje kot del storitve Google Analytics, ne bo združen z drugimi Googlovimi podatki.

Vtičnik brskalnika

Uporabo piškotkov lahko zavrnete tako, da izberete ustrezne nastavitve v brskalniku, vendar upoštevajte, da v tem primeru morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij tega spletnega mesta. Poleg tega lahko preprečite, da bi Google zbiral podatke, ki jih ustvari piškotek in so povezani z vašo uporabo spletnega mesta (vključno z vašim naslovom IP), ter da bi Google te podatke obdeloval, tako da prenesete in namestite vtičnik za brskalnik, ki je na voljo na naslednji povezavi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ugovarjanje zbiranju podatkov

Zbiranje vaših podatkov v storitvi Google Analytics lahko preprečite s klikom na naslednjo povezavo. Nastavljen bo piškotek za odjavo, ki bo preprečil zbiranje vaših podatkov ob prihodnjih obiskih tega spletnega mesta: Deaktivirajte Google Analytics.

Več informacij o tem, kako Google Analytics obdeluje podatke uporabnikov, najdete v Googlovem pravilniku o zasebnosti: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Obdelava naročil

Z Googlom smo sklenili pogodbo o obdelavi naročil in pri uporabi storitve Google Analytics v celoti upoštevamo stroge zahteve nemških organov za varstvo podatkov.

Obdobje skladiščenja

Podatki, ki jih Google shrani na ravni uporabnika in dogodka ter so povezani s piškotki, ID uporabnika (npr. ID uporabnika) ali ID oglaševanja (npr. piškotki DoubleClick, ID oglaševanja v sistemu Android), so anonimizirani ali izbrisani po 14 mesecih. Podrobnosti so na voljo na naslednji povezavi: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google AdSense
To spletno mesto uporablja storitev vključevanja oglasov Google AdSense. Ponudnik je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google AdSense uporablja “piškotke”, ki so besedilne datoteke, nameščene v vašem računalniku, in pomagajo spletnemu mestu analizirati, kako uporabniki uporabljajo spletno mesto. Google AdSense uporablja tudi tako imenovane spletne svetilnike (nevidne grafike). S temi spletnimi svetilniki je mogoče analizirati informacije, kot je promet obiskovalcev na teh straneh.

Informacije, ki jih ustvarijo piškotki in spletni svetilniki o vaši uporabi tega spletnega mesta (vključno z vašim naslovom IP) in zagotavljanju oglasnih formatov, Google posreduje in shranjuje na strežnikih v Združenih državah Amerike. Te podatke lahko Google posreduje svojim pogodbenim partnerjem. Vendar Google ne bo združil vašega naslova IP z drugimi podatki, ki ste jih shranili.

Shranjevanje piškotkov AdSense temelji na členu 6(1)(f) DSGVO. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes za analizo vedenja uporabnikov, da bi optimiziral svojo spletno ponudbo in oglaševanje.

Uporabo piškotkov lahko zavrnete tako, da izberete ustrezne nastavitve v brskalniku, vendar upoštevajte, da v tem primeru morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij tega spletnega mesta. Z uporabo tega spletnega mesta soglašate, da Google obdeluje vaše podatke na zgoraj opisan način in za zgoraj navedene namene.

Ponovno trženje v storitvi Google Analytics
To spletno mesto uporablja funkcije ponovnega trženja Google Analytics v povezavi z navzkrižnimi funkcijami Google Ads in Google DoubleClick. Ponudnik je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Ta funkcija omogoča povezavo oglaševalskih ciljnih skupin, ustvarjenih s funkcijo Google Analytics Remarketing, z medsektorskimi funkcijami Google Ads in Google DoubleClick. Na ta način se lahko prilagojena oglasna sporočila, ki temeljijo na interesu in so vam bila prilagojena na podlagi vaše pretekle uporabe in brskanja v eni končni napravi (npr. mobilnem telefonu), prikažejo tudi v drugi vaši končni napravi (npr. tabličnem ali osebnem računalniku).

Če ste dali soglasje, bo Google v ta namen povezal vašo zgodovino brskanja po spletu in aplikacijah z vašim Google Računom. To omogoča prikazovanje enakih prilagojenih oglasnih sporočil v vseh napravah, v katere ste prijavljeni s svojim računom Google.

V podporo tej funkciji Google Analytics zbira Googlove avtentificirane uporabniške ID-je, ki so začasno povezani z našimi podatki Google Analytics za opredelitev in ustvarjanje občinstev za ciljanje oglasov na različnih napravah.

Z izklopom prilagojenega oglaševanja se lahko trajno odjavite od ponovnega trženja/usmerjanja med napravami; sledite tej povezavi: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Združevanje podatkov, zbranih v vašem Google računu, temelji izključno na vaši privolitvi, ki jo lahko podate ali prekličete pri Googlu (člen 6(1)(a) DSGVO). V primeru postopkov zbiranja podatkov, ki niso združeni z vašim Google računom (npr. ker nimate Google računa ali ste nasprotovali združitvi), zbiranje podatkov temelji na členu 6(1)(f) DSGVO. Zakoniti interes izhaja iz dejstva, da je upravljavec spletnega mesta zainteresiran za anonimno analizo obiskovalcev spletnega mesta za namene oglaševanja.

Dodatne informacije in določbe o varstvu podatkov so na voljo v Googlovi izjavi o varstvu podatkov na naslovu: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Oglasi Google in sledenje konverzijam Google
To spletno mesto uporablja Googlove oglase. Google Ads je spletni oglaševalski program družbe Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Kot del Google Ads uporabljamo tako imenovano sledenje konverzijam. Ko kliknete na oglas, ki ga je objavil Google, se nastavi piškotek za sledenje konverzijam. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih spletni brskalnik shrani v uporabnikov računalnik. Ti piškotki izgubijo svojo veljavnost po 30 dneh in se ne uporabljajo za osebno identifikacijo uporabnika. Če uporabnik obišče določene strani tega spletnega mesta in piškotek še ni potekel, lahko Google in mi prepoznamo, da je uporabnik kliknil na oglas in bil preusmerjen na to stran.

Vsaka stranka oglasov Google Ads prejme drugačen piškotek. Piškotkov ni mogoče spremljati na spletnih mestih strank Google Ads. Podatki, pridobljeni s piškotkom za konverzijo, se uporabljajo za izdelavo statistike konverzij za stranke Google Ads, ki so se odločile za sledenje konverzijam. Stranke poznajo skupno število uporabnikov, ki so kliknili na njihov oglas in bili preusmerjeni na stran, označeno z oznako za sledenje konverzijam. Vendar ne prejmejo nobenih informacij, ki bi jih lahko uporabili za osebno identifikacijo uporabnikov. Če ne želite sodelovati pri sledenju, lahko tej uporabi nasprotujete tako, da v svojem spletnem brskalniku v uporabniških nastavitvah preprosto deaktivirate Googlov piškotek za sledenje konverzijam. Nato ne boste vključeni v statistiko sledenja konverzijam.

Shranjevanje “piškotkov za pretvorbo” in uporaba tega orodja za sledenje temeljita na členu 6(1)(f) DSGVO. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes za analizo vedenja uporabnikov, da bi optimiziral svoje spletno mesto in oglaševanje. Če je bilo zahtevano ustrezno soglasje (npr. soglasje za shranjevanje piškotkov), se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 6(1)(a) DSGVO; soglasje lahko kadar koli prekličete.

Več informacij o Googlovih oglasih in sledenju konverzijam najdete v Googlovem pravilniku o zasebnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Svoj brskalnik lahko nastavite tako, da ste obveščeni o namestitvi piškotkov in jih dovolite le v posameznih primerih, izključite sprejemanje piškotkov za določene primere ali na splošno in aktivirate samodejno brisanje piškotkov ob zaprtju brskalnika. Če onemogočite piškotke, je lahko delovanje tega spletnega mesta omejeno.

7. GLASILO
Podrobnosti o glasilu
Če želite prejemati e-novice, ki so na voljo na spletnem mestu, vas prosimo za e-poštni naslov in podatke, s katerimi lahko preverimo, ali ste lastnik navedenega e-poštnega naslova in ali se strinjate s prejemanjem e-novic. Dodatni podatki se ne zbirajo ali pa se zbirajo le prostovoljno. Te podatke uporabljamo izključno za pošiljanje zahtevanih informacij in jih ne posredujemo tretjim osebam.

Obdelava podatkov, vnesenih v obrazec za prijavo na e-novice, temelji izključno na vaši privolitvi (člen 6(1)(a) DSGVO). Svojo privolitev v shranjevanje podatkov, e-poštni naslov in njegovo uporabo za pošiljanje glasila lahko kadar koli prekličete, npr. prek povezave “odjava” v glasilu. Preklic ne vpliva na zakonitost že izvedenih postopkov obdelave podatkov.

Podatke, ki jih posredujete za prejemanje glasila, bomo mi ali ponudnik storitev za prejemanje glasila shranili, dokler se ne odjavite od prejemanja glasila, po odjavi od prejemanja glasila pa bodo izbrisani s seznama za pošiljanje glasila. To ne bo vplivalo na podatke, ki smo jih shranili za druge namene.

Ko se odjavite s seznama za pošiljanje novic, bomo vaš e-poštni naslov po potrebi shranili na črno listo, da bi preprečili pošiljanje novic v prihodnje. Podatki s črne liste se bodo uporabljali samo v ta namen in ne bodo združeni z drugimi podatki. To služi vašemu interesu in našemu interesu, da pri pošiljanju novic upoštevamo zakonske zahteve (zakoniti interes v smislu člena 6(1)(f) DSGVO). Shranjevanje na črnem seznamu ni časovno omejeno. Shranjevanju lahko ugovarjate, če vaši interesi prevladajo nad našim zakonitim interesom.

8. vtičniki in orodja
YouTube z razširjeno zaščito podatkov
To spletno mesto vključuje videoposnetke iz YouTuba. Upravljavec strani je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Storitev YouTube uporabljamo v razširjenem načinu varovanja podatkov. Po navedbah YouTuba ta način pomeni, da YouTube ne shranjuje nobenih podatkov o obiskovalcih tega spletnega mesta, preden si ogledajo videoposnetek. Vendar prenos podatkov partnerjem YouTuba ni nujno izključen z razširjenim načinom varstva podatkov. Tako YouTube vzpostavi povezavo z omrežjem Google DoubleClick ne glede na to, ali si ogledate videoposnetek.

Ko na tem spletnem mestu zaženete videoposnetek YouTube, se vzpostavi povezava s strežniki YouTube. To strežniku YouTube pove, katere naše strani ste obiskali. Če ste prijavljeni v svoj račun YouTube, dovoljujete, da YouTube vaše vedenje pri brskanju priredi neposredno vašemu osebnemu profilu. To lahko preprečite tako, da se odjavite iz računa YouTube.

Poleg tega lahko YouTube po zagonu videoposnetka v vaši končni napravi shrani več piškotkov. S pomočjo teh piškotkov lahko YouTube pridobi informacije o obiskovalcih tega spletnega mesta. Te informacije se med drugim uporabljajo za zbiranje statističnih podatkov o videu, izboljšanje uporabniške izkušnje in preprečevanje poskusov goljufij. Piškotki ostanejo v vaši napravi, dokler jih ne izbrišete.

Po potrebi se lahko po začetku videoposnetka YouTube sprožijo nadaljnji postopki obdelave podatkov, na katere nimamo vpliva.

YouTube se uporablja za privlačno predstavitev naših spletnih ponudb. To predstavlja zakoniti interes v smislu člena 6(1)(f) DSGVO. Če je bilo zahtevano ustrezno soglasje, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 6(1)(a) DSGVO; soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

Dodatne informacije o varstvu podatkov v YouTubu so na voljo v njihovem pravilniku o zasebnosti na naslovu: https://policies.google.com/privacy?hl=de.